Lustwarande – Platform for Contemporary Sculpture
 
 
Na een nomadische artistieke praktijk van bijna vijfentwintig jaar is er in 2016 gekozen voor een vaste locatie, park De Oude Warande in Tilburg. Vanaf nu vinden hier van voor- tot najaar internationale exposities en kunstprojecten plaats, zodat dit culturele erfgoed uitgroeit tot internationaal platform voor hedendaagse sculptuur. De naam voor dit platform is Lustwarande.
 
In 2017 presenteert Lustwarande het volgende programma:
Disruption – Remapping Nature, een expositie over hedendaagse reflecties op het begrip natuur, en
Brief Encounters ‘17, momenten van event sculpture.
 
Lustwarande stelt jouw steun zeer op prijs.
 

 
Disruption – Remapping Nature / Brief Encounters ’17
Jasper Griepink
Grove 2.0 – Kapel van de Wilde Wijsheid (2017)

Disruption – Remapping Nature
24 juni – 24 september
 
De hernieuwde belangstelling vanuit de kunst voor de natuur de laatste paar jaar is opmerkelijk te noemen maar komt niet onverwachts. Deze kan verklaard worden vanuit een herbezinning op onze ethische waarden. Het besef dat de aarde niet onuitputtelijk is wordt steeds groter.
 
Disruption – Remapping Nature focust op een aantal Europese kunstenaars, die hun licht laten schijnen op de wijze waarop de hedendaagse mens de natuur waarneemt, definieert en er zich toe verhoudt. De uitdaging in Disruption is vooral gelegen in het presenteren van deze reflecties in de ‘natuurlijke’ context van De Oude Warande. Waar houdt het begrip natuur op en begint de notie cultuur?
 
 
 

 
Disruption – Remapping Nature
Henrik Håkansson
Fundament (Insect Societies # 002) (2017)

Brief Encounters ‘17
2 september: twee event sculptures op één dag
 
Onder de titel Brief Encounters vinden er jaarlijks een aantal event sculptures plaats, vormen van sculptuur die in tijd begrensd zijn. De duur van een werk kan variëren van een paar minuten tot enkele maanden.
 
Deze focus op event sculpture vloeit voort uit de toenemende aandacht voor in tijd begrensde kunst en sluit aan bij de nadruk die Lustwarande legt op tijdelijkheid van beelden in De Oude Warande.
 
Op 2 september vindt de eerste editie van Brief Encounters plaats en zijn er event sculptures te beleven van Jasper Griepink (NL) en van Vincent Olinet (FR).
 
 
 

 
Brief Encounters ’17
Vincent Olinet – studie voor Nature Morte (2017)
Courtesy Galerie Laurent Godin, Paris – foto Vincent Olinet